บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547
โดย นายสุรนัย อัศวธนบดี และ นายกุลธวัช อัศวธนบดี
วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้งของบริษัท เป็นไปตามสัญลักษณัของบริษัท คือ 3E


E ที่หนึ่ง ELECTRICAL คือ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ทุกชนิด ได้แก่ หลอดไฟ สายไฟ CONNECTOR ต่างๆ SWITCH SENSOR
MOTOR PLC INVERTER TOUCHSCREEN SERVO MOTOR BATTERY INDICATOR เบรกเกอร์ เม็กเนติกส์ รึเลย์ หม้อเเปลง
อุปกรณ์ตรวจวัด


E ที่สอง ELECTRONIC คือ จำหน่ายอุปกรณ์อิล็กทรอนิคส์ รวมถึง การพัฒนาอุปกรณ์ HARDWARE ตามความต้องการ ได้แก่
ป้ายไฟวิ่ง ปยTARGET BOARD อุปกรณ์ POKAYOKE เพื่อเก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักร และคนทำงาน SIM ACTIVATE
ที่ใช้ในศูนข์โทรศัพท์ ชุดทดลอง PLC และชุดฝึกเพื่อการศึกษต่างๆ อุปกรณ์เกมส์โชว์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในงาน EVENTS
เละโฆษณาต่างๆ โดยเรามีโรงงานประกอบแผงวงจรรวมถึงงานทำกล่องอะคริลิคถะต้นเบบต่างๆ


E ที่สาม ENGINEERING คือ นอกจากเราจะทำการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์แล้วเรายังมี โรงงานพับตู้และWIRNG ตู
CONTROL และระบบ FACTORY AUTOMATION รวมถึงการเขียนโปรแกรม PLC INVERTER TOUCHSCREEN เละ SERVO
MOTOR และเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักรลงใน COMPUTER LINK
ระบบเครื่องจักรเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อการวิเกราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่างๆ ในด้านงานผลิต
รวมถึงงานบริการค้นการตรวจเช็กครื่องจักรเสีย ระบบ PLC INVERTER มีปัญหาหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
และเรายังมีบริการรับซ่อมอุปกรณ์ PLC INVERTER CNC และ BOARD อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ
ทั้งนี้บริษัทยินดีให้คำปรึกษาด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี ในด้านต่างๆ


งานที่เราเชี่ยวชาญ
- เขียนโปรแกรม และตรวจเช็ด PLC MITSUBISHI,OMRON,GE-FANUC, SIEMENS,ALLEN BRADLEY,SHILIN,FATEC
- ติดตั้งระบบ NVERTER MITSUBISH, FUT, HIYUND AI,DANFOSS, TOSHIB A,HTT ACHH,OMIRON
- ทำระบบ SERVO MOTOR MITSUBISHI,PANASONIC
- เขียน TOUCH SCREEN PROFACE,MITSUBISHI,HAKKO,FUJI,OMRON
- ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการต่างๆ
- ทำบอร์ด SEVEN SEGMENT,ระบบ POKAYOKE,SCADA เก็บข้อมูลต่างๆ
- ออกเบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทต่างๆ

063-323-5315

Ms. Sasikorn

063-323-5315

Ms. Sasikorn